Valrörelse i plenisalen

På gator och torg är valrörelsen ännu så länge ganska anonym. Men i lagtinget är den desto hetare.

Partiernas aktiviteter bland väljarna är ännu så länge ganska få trots att bara halvannan månad återstår innan valet. En och annan paneldiskussion förekommer, men det stora valkampanjsmaskineriet lyser ännu med sin frånvaro.

Men i lagtinget har valdebatterna kommit i gång.

Nu är ju lust lagtinget kanske inte det forum där valdebatter ska föras, utan där ska de sista ärendena för mandatperioden avhandlas. Men en växande skara av lagtingsledamöterna har svårt att hålla sig. Såväl i onsdagens som måndagens plenum var det tätt mellan anförandena som lämnade sakpolitiken och i stället blev till svulstiga valtal.

Är det ett problem? Kanske inte för gemene väljare, men däremot blir debatterna betydligt längre. Och de var inte korta från början... Ett annat problem som kan uppstå är också att jakten på tillfällen att skrapa ihop en och annan röst kan locka till utspel eller ställningstaganden partier och ledamöter inte annars hade gjort i lagtingsarbetet.

Med tanke på att talman Gun-Mari Lindholm (MSÅ) redan förvarnat om att parlamentet kommer att använda den reservvecka som finns i kalendern – och eventuellt kallar till plenum i annars lediga oktober (om det ska bli beslut om det ekonomiska systemet i självstyrelselagen) – kommer vi att få se än mer valkampanjande i lagtinget.

Frågan är hur det påverkar den ”ordinarie” valrörelsen på gator och torg? Hinner ledamöterna, som ju är partiernas mest kända företrädare, med både och?

/Jonas