Valbloggen vaknar efter semestern

Valbloggen är tillbaka på banan efter en lång och avkopplande semester.
Och medan undertecknad njutit av sommaren har valtempen stigit drastiskt!

Att det är två månader kvar till valet börjar bli tydligt för alla och envar. Retoriken har spetsat ytterligare från ett redan i våras ganska hårt läge. Vi kan också konstatera att det, med undantag för miljöfrågor, knappast kommer vara några nyheter som kommer stå i fokus när partierna drabbar samman i valrörelsen.

I huvudsak tror jag att dessa frågor kommer vara de som behandlas allra mest:

• Gripöbron/tunneln. I och med att landskapsregeringen (LR) tecknade avtal om den nya elfärjan för förbindelsen i fredags – till ett betydligt högre pris än beräknat – öppnades den här fronten på vid gavel. Centerns Harry Jansson och Veronica Thörnroos rasade direkt, och motståndarna till bro/färja började hamra inlägg i sociala medier. Räkna med att den här frågan inte kommer att gömmas undan.

• Kommunfrågan. I och med att flertalet kommuner vägrar utse representanter till de styrgrupper som enligt den nya kommunreformslagen ska ta fram avtal för att möjliggöra sammanslagningarna har försöken att sinka reformen konkretiserats. Att opposition och regering dessutom tolkar HD:s och Ålandsdelegationens skrivningar om lagens genomförbarhet helt olika är ytterligare en sak som kommer att diskuteras. Lär säkert också bli en het fråga i de fall då valdebatter uppstår också inför kommunalvalet.

• Regeringsfrågan. Kanske en ovanlig valrörelsefråga, men i år kommer den frågan att bli viktig. Moderaterna har internt en debatt om huruvida samarbetet med Socialdemokraterna i två LR i rad skadat synen på partiet som ett borgerligt parti. En kritik som gärna har underblåsts av oppositionen. Å andra sidan har retoriken varit så hård, och skyttegravarna så djupt grävda, att det inte kommer bli lätt för, exempelvis, Centern att mjuka upp förbindelserna till LR:s två borgerliga partier i en regeringsförhandling. Däremot kommer många i debatten avkräva svar från motståndarna om vem eller vilka de kan tänka sig att regera med.

• Miljön/klimathotet. Det här ämnet har främst Socialdemokraterna och Liberalerna försökt göra till sin fråga. Men nu utmanas de av Hållbart initiativ som kan anses ha högre trovärdighet i frågan. Frågan är därför hur stor roll den kommer att spela. En växande andel av väljarna oroar sig över klimatförändringarna, men få av de redan etablerade partierna har något att vinna på att miljöfrågorna får något större utrymme.

Svalare frågor:

• Näringspolitik. Borde vara en av valets allra hetaste frågor med tanke på att den åländska ekonomin i bästa fall står och stampar på stället. Men få partier har presenterat konkreta förslag på hur man ska få fart på tillväxten, och därför vill man heller inte lyfta fram frågan.

• Flyktingar/migration. Frågan har tappat i betydelse i och med att dels flyktingströmmen minskat sedan förra valet, dels att folk tröttnat på den. Men ett terrorattentat i något grannland eller en större händelse i världen kan få frågan att blossa upp igen. Att sedan lagtinget har mycket lite med just denna fråga att göra spelade ingen större roll i förra valet då det tog Åländsk demokrati hela vägen till en plats i lagtinget.

• Självstyrelsefrågorna. Ett embryo till debatt i frågan uppstod förra veckan mellan ÅLD och ÅF om åländsk behörighet över skatterna. Men de allra flesta partier håller samma linje när det gäller den nya självstyrelselagen. Om den finländska regeringen däremot skulle meddela att det inte blir några nya pengar i det föreslagna nya ekonomiska systemet kan det bli en riktigt het valfråga.

Bubblare:

• Skärgårdstrafiken. Debatten och bro eller tunnel kan mycket väl mynna ut i en större debatt om skärgårdstrafiken och de problem som den ålderstigna flottan dras med. Om så sker kommer också en annan fråga i ljuset, nämligen:

• Ekonomi. Ty om det lovas att flottan ska förnyas snabbare än beräknat kommer landskapet att behöva gå till banken. Det har hittills varit som ett rött skynke för många i lagtinget. Ju fler fyra vallöften som ges, desto större kommer också kraven på partierna som ger dem att bli att berätta varifrån pengarna ska tas.

/Jonas