Tillbaka i vardagen

Efter riksdagsvalet är det tillbaka till vardagen igen. Lagtinget ska trycka igenom en bunt stora lagpaket innan påskuppehållet.

Det där sista har redan blivit en sanning med modifikation. Talman Gun-Mari Lindholm (MSÅ) meddelade just att det blir extra plenum i morgon tisdag, och med all sannolikhet också på onsdag efter påsk.

I dag ska medieskatten, socialvårdslagar, stöd till kommunerna och medborgarinitiativet om kortrutten avhandlas. Hinner vi igenom halva listan har ledamöterna jobbat på bra.

I dag tas också det omdebatterade förslaget att ungdomar ska få köra strypta bilar från 15 års ålder. Det ska också hinna debatteras. Liksom LR:s första tilläggsbudget för året.

Som sagt, efter en uppsluppen valvaka är alla vi som följer åländsk politik tillbaka i vardagen igen.

Jonas