En skandal utan like

Centralnämnden för lagtingsval beslöt i går kväll att ställa in den e-omröstning som skulle hållits för utlandsboende till lagtingsvalet.
Säkerhetsbrister gjorde att systemet riskerade att bli hackat.
En rimlig åtgärd – men samtidigt en demokratisk skandal av sällan skådat slag i landskapet. Nu riskerar nästan 1.500 ålänningar att mista sin möjlighet att rösta i valet.

Landskapsregeringen (LR) beslöt tidigt att gå in för att Åland ska vara en föregångare för val via nätet. I våras klubbade lagtinget lagen som möjliggör e-omröstning för utlandsboende i det här valet, och tanken är att alla ska kunna rösta via datorn i nästa val om fyra år.

Redan för en tid sedan varnades för brister i säkerheten i röstningssystemet. Då lovade LR att åtgärderna skulle åtgärdas. Men så i går kväll beslöt Centralnämnden för lagtingsval att helt ställa in e-omröstningen då säkerheten inte kan garanteras.

Beslutet innebär dock att 1.492 utlandsboende med hembygdsrätt med största sannolikhet inte kommer att ha möjlighet att göra sina röster hörda i valet. Detta då valet är att de antingen måste ta sig till Åland och rösta, eller beställa valmaterialet från LR och rösta via post. Det senare lär innebära att väldigt få hinner dels få brev från Åland, dels skicka tillbaka sina röstsedlar enligt konstens alla regler. I praktiken innebär det alltså: res hem eller mist din rätt till att rösta.

Det är inget annat en än demokratisk skandal. Nära en tiondel av de röstberättigade i lagtingsvalet får alltså inte möjlighet att påverka vem som ska styra i lagting och landskapsregering de kommande fyra åren.

Skulden för detta måste hamna på den politiska delen av landskapsregeringen. Tjänstemännen har med all sannolikhet gjort allt de kunnat. Men tiden har inte räckt till. Dessvärre har brådska, och därpå följande misslyckande, inte varit sällsynt för den sittande regeringen Sjögren.

Hetsen i reformtakten har varit oerhört stor i LR under de fyra åren, och lagstiftningsarbetet har blivit lidande. LR har dessutom i otaliga frågor fått hård kritik för allt för tajta tidtabeller i allt från remissvar på omfattande lagförslag till kommunreform.

Uppenbarligen har samma misstag begåtts också i det här fallet. LR:s valadministratör, Casper Wrede, var på presskonferens klockan 11 mycket tydlig med att tiden har varit för knapp för att kunna garantera säkerheten i e-omröstningssystemet.

Det är mycket rimligt att ställa in e-omröstningen mot bakgrund av osäkerheten kring systemets säkerhet. Men den stora demokratiska frågan är om inte hela lagtingsvalet borde skjutas fram för att garantera att alla röstberättigade möjlighet att göra sina röster hörda. Det är trots allt den absolut viktigaste grundbulten i demokratin.

/Jonas