Regeringsprogrammet klart – så säger det om Åland

Antti Rinne och hans partiledarkollegor har nu presenterat den blivande regeringens program. Ett omfattande sådant på 160 sidor med betoningen på jobb, miljö och utbildning.

Valbloggen är tillbaka efter en stunds tystnad, dels beroende på semester men också på diverse teknikstrul som vi ”tackar” en kille som heter Bill G för... Men nu funkar det igen, och vi kör på.

I dag presenterade Antti Rinne (SDP) sin tillträdande regering och dess program. Det är en omfattande satsning på miljö, utbildning och jobb. Statens utgifter höjs med 1,2 miljarder medan skatter (fossila bränslen, alkohol, socker, tobak bland annat blir dyrare) höjs med drygt 700 miljoner. Mellanskillnaden ska klaras av genom att 60.000 nys jobb ska skapas under mandatperioden.

För Ålands del nämns landskapet i tre stycken i regeringsprogrammet. Så här skriver den tillträdande regeringen:

”Ålands självstyrelse ska utvecklas och värnas om i gott samarbete med Åland. Reformen av Ålands självstyrelse fortsätter. Samordningen av Ålandsfrågor ska utvecklas. Fungerande kontakter på svenska mellan statsförvaltningen och landskapets självstyrelse ska garanteras. Ålands möjligheter att påverka i EU-ärenden ska säkerställas.

Under regeringsperioden utarbetas en strategi för Åland med konkreta förslag på hur kunskaperna om Åland ska stärkas och utvecklas inom statsförvaltningen, och därtill ska det säkerställas att resurserna är tillräckliga.

I samband med 100-årsjubileet för självstyrelsen ska Ålands självstyrelse lyftas fram internationellt såsom ett exempel på en lyckad och framgångsrik självstyrelselösning.”

Det man saknar är ett tydligt ställningstagande för den uppgörelse om den ekonomiska delen i självstyrelselagen som riksdagen antog i det första steget i februari och nu ligger hos lagtinget. Den springande frågan i det är de 10 extra miljoner som landskapet ska få. Att inte regeringen tydligt tar ställning för de extra pengarna till självstyrelsen kommer med all säkerhet att väcka en del frågor i lagtinget, där oppositionen villkorat sitt stöd till uppgörelsen att pengarna garanteras. 

Säkert kommer landskapsregeringen och regeringen i Helsingfors att diskutera frågan redan på det första mötet dem emellan när regeringen Rinne väl tillträtt.

Svenska folkpartiet/svenska riksdagsgruppen får två ministerposter, justitieminister och samarbetsminister för nordiska frågor, men ännu vet vi inte vilka som besätter dem. Relativt klart är att partiledaren Anna-Maja Henriksson tar han om justitieministeriet, men vem som tar hand om den andra ministerportföljen är svårare att tippa. Mats Löfström har, i kraft av sitt starka röstetal i riksdagsvalet – tvåa i riksdagsgruppen, nämnts. Tveksamt dock om han verkligen får eller ens vill ta den posten. För Ålands del är gör sig nog den arbetsidoge Eckeröbon bäst i riksdagen. Där kan han bli gruppordförande för svenska riksdagsgruppen (vice i dag), och ta den ordinarie platsen i grundlagsutskottet.

Till sist en lite rolig kommentar från den blivande statsministern Antti Rinne, som kanske inte lovar den bästa av stämningar i den nya regeringen:

– Bredvid mig sitter människor som jag inte direkt kanske kan kalla vänner men vi har jobbart mycket ihop, säger Rinne och nickar mot de övriga fyra partiledarna.

Jonas