Irritation över valbuss på skördefest

Moderaterna åkte landskapet runt och besökta skördefestarrangörer i helgen. Det fick andra partier att ilsket muttra om brutna överenskommelser.
Välkomna till sista månaden av valrörelsen – upprördhetens tid.

Flera kandidater i lagtingsvalet har hört av sig eller skrivit på sociala medier om skördefesten i helgen. Eller rättare sagt; den stora, vita moderata bussen som kryssat mellan alla gårdar som höll öppet. Enligt uppgift, obekräftade uppgifter alltså, fanns en överenskommelse mellan partierna att inte kampanja under skördefesten. Och med det anses således den moderata busstrafiken ha varit ett brott mot denna överenskommelse. 

Vad an man då tycka om detta, i vissas ögon oerhörda, övertramp i valrörelsen. Min journalisthjärna går kanske inte igång på alla cylindrar över ”förräderiet”. I ställer konstaterar jag tre saker:

1. I en valrörelse förekommer alla möjliga finter och tricks, också sådana som involverar större och mindre löftesbrott och stora vita bussar.

2. En lång rad politiker besökte en lång rad skördefestgårdar och publicerade snabbt information om dessa besök i sociala medier. Kampanj eller inte? Gränsen är hårfin.

3. Den sista punkten är kanske mest intressant. I partiledarintervjun jag gjorde med Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) berättade hon vad Danne Sundman en gång sa till henne: ”I valrörelser bli alla kolliga”. Han hade rätt, den gode Danne. Det intressanta i varje valrörelse är vid vilken tidpunkt man kan se denna kollighet bryta ut i någon sorts kollektiv valfeberskoller. När vi summerar valet 2019 kan vi konstatera att det nog skedde under skördefesthelgen.

Jag definierar kollighetsutbrottet med när breda lager av politiker börjar bli petimetrar över, till exempel, vem som får störst utrymme i media, vem som står bredvid vem i debatter – eller vem som bryter mot den mista regel och tar sin egna partibuss till en bondgård.

När kolligheten blir som störst är dessa frågor viktigare saker än att faktiskt föra ut sitt eget budskap till väljarna. Och det är kanske inte så konstigt, det kräver mindre energi att peka finger än att övertyga end väljare om att en bro är bättre än en tunnel, eller tvärt om.

Så, var det snyggt av Moderaterna att åka runt med sin buss? Nja, inte om man hade en överenskommelse om att inte genomföra riktiga kampanjinsatser under skördefesten. Om en sådan fanns, och vad den omfattade verkar det dock råda olika uppfattningar kring.

Och nog kan man se det som lite blåögt att tro att den största publika tilldragelsen i september på Åland inte skulle leda till att någon politiker tog chansen att göra valreklam?

En stilla önskan från en politisk reporter är att kolligheten ska hållas i schack så pass att politiken, visionerna om framtidens Åland, ska komma i första rummet och petimetermätningarna, tidigast, i andra.

/Jonas