Hur påverkar byggbråken valet i höst?

Bråket om stadens utveckling rullar vidare. I dag rapporterar Ålandstidningen om att stadsledningen förbereder ett ärende till stadsstyrelsen om rivningsförbud för de hus Ömsen vill riva.
Hur kommer byggbråken att påverka valet till stadsfullmäktige – och till lagtinget?

Som Ålandstidningens Anna Jakobsson avslöjar i dagens tidning så kommer stadsstyrelsen på sitt nästa möte att få behandla ärendet om Ömsens rivningsansökan för ett flertal fastigheter i Mariehamns centrum. Det är en i raden av bygg- och rivningsfrågor som skapat avgrundsdjupa sprickor mellan partierna i staden.

Hur just den här frågan kommer att sluta lär vi få vänta för att få svar på, men det hindrar ju inte en smärre spekulation kring hur det påverkar höstens val.

Socialdemokraternas ordförande, och tillika stadsfullmäktiges ordförande, Camilla Gunell har sagt att S siktar mot att bli största parti i fullmäktige, och helst med tio av de 27 stolarna. S har konstant stått på stadsarkitektens och stadsdirektörens sida i frågor där kulturhistoriska värden stått mot nybyggnation.

På de andra sidan står Moderaterna tillsammans med Centern, Obundna och Ålands framtid.

Mitt emellan står Liberalerna, som till synes är kluvna i dessa frågor men där en majoritet har gått på samma linje som S.

För att ytterligare komplicera det eldar Runar Karlsson (C) på i lagtinget om en ändring av bygglagen för att förenkla de som vill förnya Centrum, så saltvikare han är. Redan i eftermiddagens lagtingsplenum ska ledamöterna diskutera den motion som Karlsson lagt om just detta.

I stadspolitiken står ständigt MSÅ och S på motsatta sidor i frågorna, men i landskapsregeringen håller de sams. Samtidigt har flera MSÅ-ledamöter i lagtinget sagt att det nog kan vara läge att se över bygglagen. 

Mitt tips är att stadsfullmäktige kommer vara fortsatt splittrat också efter höstens val. Men hur det kommer beslutas i sakfrågorna är en annan femma. Allt hänger egentligen på hur Liberalerna kommer att ställa sig. Om fler ”höger-libbar” kommer in i fullmäktige kan partiet kantra åt MSÅ-hållet. Om partiets ledamöter ser ut som i dag fortsätter kanske lutningen åt S-linjen.

Normalt sett har partierna varit duktiga på att skilja på stadspolitik och lagtingspolitik, men i de här frågorna har det lagts in mycket prestige. Det kan riva murarna mellan stadshuset och lagtingssalen, och därigenom också påverka regeringsbildandet efter valet. Redan har vi ju sett att MSÅ lagt mer utrymme mellan partiet och S, i form av att utestänga S från Mats Löfströms riksdagslista och att partiets toppar mycket tydligt stöder Anton Nilssons EU-valskampanj framom Camilla Gunells.

Alla dessa små tecken brukar ha betydelse när helheten ska summeras och nya allianser ska byggas efter ett val. Huruvida det påverkar själva valresultatet, däremot, är betydligt svårare att sia om. Men tydliga skillnader är alltid att välkomna i en valrörelse. Även om de handlar om rivningstillstånd.

Jonas