Måtte de hitta varandra

I dag har regeringssonderaren Antti Rinne (SDP) träffat Samlingsparteit för samtal kring regeringsbildningen.
I morgon ska Rinne ge svar om vilka partier som ska förhandla fram ett regeringsprogram.

Olika kampanjer mot samma mål

De två åländska EU-valskandidaterna valde olika scener för sina respektive kampanjer på första maj.
Ett bevis så gott som något på deras olika vägval för att ta sig till Bryssel.